V prípade ak by nefungovala integrovaná stránka na prihlasovanie do pretekov použite externý link