Propozície 2024

Organizátor:

Obec Nesluša

Bajk Relax Kysuce o.z.

Kontakt:

Miroslav Ondrúšek

Mobil +421 911 825 244

bajkrelaxkysuce@gmail.com

Dátum konania:

20.07.2024

Obec Nesluša  023 41 (okres Kysucké Nové Mesto)

Prihlasovanie:

Online na neslusskymchotarom.sk

Online prihlasovanie bude ukončené 18.07.2024 o 23:59. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo. 

Všetci sa môžu prihlásiť online, ale detské kategórie a kategórie E-bike nebudú merané čipovou časomierou.

Všetky zmeny a aktuálne informácie nájdete na stránke www.neslusskymchotarom.sk

Prezentácia:

Nesluša futbalové ihrisko

 • Od 8:00 do 9:30 hod.
 • Detský pretek od 8:00 do 10:30
 • E-bike od 8:00 do 11:30

Štart:

V prípade extrémne vysokých teplôt môže byť štart pretekov posunutý o hodinu skôr. Oznámime včas na našom webe www.neslusskymchotarom.sk a sociálnej sieti  Facebook

Nesluša futbalové ihrisko

Dĺžka | Prevýšenie | Bufet


10:00 hod. dlhá trasa:
65 km |    2200m   | bufet 3x na trati


10:20 hod. stredná trasa:
45 km |    1500m   | bufet 2x na trati


10:45 hod. krátka trasa
20 km |      700m   | bufet 1x na trati


10:55 hod. detský pretek ( bez čipovej časomiery)
Vytýčené trasy na Ihrisku 


12:00 hod. E-bike( nesúťažne bez čipovej časomiery)
45 km |      1500m  | bufet 2x na trati


Kategória E-bike štartuje od obecného úradu( v tesnej blízkosti podujatia bez časomiery). Je určená pre ľudí ktorý si chcú prísť zajazdiť spoznať náš kraj a užiť si atmosféru pretekov. Inak budú mať zabezpečené všetko čo ostatné kategórie čiže občerstvenie na trati aj v cieli, horskú službu, umývanie bicyklov, atď…

Cieľ:
Nesluša futbalové ihrisko

Vyhlásenie výsledkov:

13:00 detský pretek Neslušským chotárikom s garmin-om
15:30 Neslušským chotárom s garmin-om
Tombola po vyhlásení výsledkov

Kategórie:

Krátka trať 20km

 • Kadeti do 16 rokov (2008 a mladší)
 • Kadetky do 16 rokov (2008 a mladšie)
 • Juniori do 18 rokov (2006-2007)
 • Juniorky do 18 rokov (2006-2007)
 • Ženy do 39 rokov (1985-2005)
 • Ženy 40 rokov a viac (1984 astaršie)
 • Muži do 39 rokov (1985-2005)
 • Muži 40 rokov a viac (1984 a starší)

Stredná trať 40km

 • Muži do 29 rokov (1995-2005)
 • Ženy do 39 rokov (1985- 2005)
 • Muži do 39 rokov (1985-1994)
 • Ženy 40 rokov a viac (1984 a staršie)
 • Muži do 49 rokov (1975-1984)
 • Muži do 59 rokov (1965-1974)
 • Muži 60 rokov a viac (1964 a starší)

Dlhá trať 60km

 • Ženy 19 rokov a viac (2005 a staršie)
 • Muži do 39 rokov (1985-2005)
 • Muži do 49 rokov (1975-1984)
 • Muži do 59 rokov (1965-1974)
 • Muži 60 rokov a viac (1964 a starší)

Detský pretek

 • Dievčatá do 3 rokov (2021 a mladšie)
 • Dievčatá 4 až 6 rokov (2018-2020)
 • Dievčatá 7 až 9 rokov (2015-2017)
 • Dievčatá 10 až 12 rokov (2012-2014)
 • Chlapci do 3 rokov (2021 a mladší)
 • Chlapci 4 až 6 rokov (2018-2020)
 • Chlapci 7 až 9 rokov (2015-2017)
 • Chlapci 10 až 12 rokov (2012-2014)
Štartovné:
 • 17€ pri úhrade do 30.06.2024 + štartovací balíček so suvenírom (po tomto termíne už nevieme zaručiť kompletný štartovací balíček)
 • 20€ pri úhrade do 14.07.2024 + štartovací balíček bez suveníra
 • 25€ pri úhrade do 18.07.2024 bez balíčka so stravou a nápojom
 • 30€ pri úhrade v deň štartu 20.7.2024 bez balíčka so stravou a nápojom
 • Deti do 12 rokov dobrovoľné štartovné bez balíčka, stravy a nápoja

Do 30.6.2024 pri online registrácií si môžete zakúpiť pamätné tričko v cene 10 eur.

V cene štartovného:

 • Štartovné číslo s čipom
 • Zdravotné zabezpečenie na trati aj v cieli
 • Umývanie bicyklov
 • Sprchy, WC
 • Občerstvenie na trati
 • Teplé jedlo a nápoj v cieli
 • Účasť v bohatej tombole
 • Parkovanie
 • Pestrý štartovací balíček
 • Štartovací balíček, suvenír ( v rámci možností usporiadateľa)
 • Sprievodné akcie
 • Odmenený budú prvý traja v každej kategórií +extra ceny pre najrýchlejších na trati
Podmienky a povinnosti účastníkov preteku:

Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: Kartou, alebo prevodom. Oba vám budú ponúknuté pri vypĺňaní online prihlášky. Ak využijete platbu kartou, Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde Vám email s inštrukciami k platbe platobným QR kódom, alebo klasickým bankovým prevodom. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA. Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených po pripísaní platby na účet. Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na riadítkach bicykla tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na riadítkach sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dojazdu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné na presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu) Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Kategórie:

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností. V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

V prípade zrušenia podujatia z dôvodu pandémie COVID-19 alebo inej epidémie bude storno poplatok vo výške 5,- eur.

Opatrenia COVID-19: V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 alebo inej pandémie si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.