Trasy 2024

Upozorňujeme, že trasy sa môžu meniť podľa aktuálnej situácie (ťažba, počasie. atď…)

Trasa 20km
GPX Trasa 20km
Garmin Connect trasa 20km
Trasa 45km
GPX Trasa 45km
Garmin Connect trasa 45km
Trasa 65km
GPX Trasa 65km
Garmin Connect trasa 65km